När kommer ni att gräva hos mig ?

Flera av våra presumtiva abonnenter undrar om när vi kommer att gräva hos dem då de vill vara med när grävningen på tomten utförs, eller för att de har bråttom med att få bredbandsuppkopplingen (eller både och!).

När det gäller grävning på egen tomt tillämpar vi avisering minst en vecka i förväg.

Vidare betyder inte att grävning och installation av tomrör i tidigt skede ger tillgång till bredbandstjänster tidigare än andra i samma projektområde.

Det beror på att samtliga presumtiva abonnenter i samma projektområde (dvs. samma telestation) skall kopplas samtidigt till kommunikationsoperatören. Detta för att bl.a. minimera installationskostnader och därmed kunna erbjuda låg kostnad till våra presumtiva abonnenter.

Med andra ord blir samtliga abonnenter inom samma projektområde uppkopplade samtidigt oberoende av när röret grävdes fram till huset.

Nuvarande planering för driftsättning av de olika områdena

Haga telestation är planerad att driftsättas augusti 2016.

Ingbo telestation enligt nuvarande planering skall driftsättas december 2016.

Runhällen telestation enligt nuvarande planering skall driftsättas juni 2017.

Harbo landsbygd - Harbo telestation enligt nuvarande planering skall driftsättas september 2017.

Vansjö-Nordsjö telestation enligt nuvarande planering skall driftsättas december 2017.


/Leo