Råsbo-Östa. Till vilken telestation kommer jag att kopplas ?

Hej fibervänner !!

Vi har tidigare redovisat planerade driftsättningstidpunkter för respektive telestation i Ingbo och Runhällen. (Se blogg från 2016-03-21)

Då fler nu undrar till vilken telestation man kommer att kopplas redovisar kartan nedan preliminärt:

-  gräns mellan telestationsområdena Ingbo och Runhällen är markerad med mörkgrön linje.
-  abonnenter norr om gränslinjen kopplas till Ingbo telestation
-  abonnenter söder om gränslinjen kopplas till Runhällens telestation

Som vanligt är inget "hugget i sten", men kartan anger ambitionen i nuläget.

Hälsningar
Arne