ANSLAGSTAVLA

PRELIMINÄRA DRIFTSÄTTNINGSTIDER

Heby Norra 

Etapp 1: Gräsbo - Stalbo - Östervåla - Bjurvalla: Samtliga områden i etapp 1 är nu driftsatta. 

Etapp 2 & 3: Tärnsjö och Kerstinbo stationer är nu driftsatta.

Runhällen C med omnejd: Området är planerat att driftsättas i början på december.


Vilka tjänster kan jag få? Läs om tjänsteutbudet nedan ...

Föreningen har upphandlat kommunikationsoperatören Telia operators, enligt principen för Offentlig Upphandling.
Information om tjänsteleverantörer i det öppna nätet, dess utbud och priser finns på www.oppenfiber.se/tjanster  

Teckna avtal med tjänsteleverantör i det öppna nätet: www.bredbandswebben.se

Vilka dimensioner har termineringslådan och mediaomvandlaren?

Termineringslåda (monteras på utsidan av huset) =  HxBxDj 21x14x4 cm

Mediaomvandlare (monteras på insidan av huset) = HxBxDj 18x18x4 cm


VID FEL I ANSLUTNINGEN MOT INTERNET, TELEFONI ELLER TV  ring  er tjänsteleverantör.