ANSLAGSTAVLA

PRELIMINÄRA DRIFTSÄTTNINGSTIDER

Heby Norra 

Etapp 1: Gräsbo - Stalbo - Östervåla: Preliminär driftsättningsdatum mellan december 2019 - februari 2020. 


Runhällen C: Området har utökats att innefatta även områden söder om Runhällen. Upphandling av entreprenör är nu färdigställt. Detaljprojekteringen är gjord och vi startar nu processen med att skriva avtal med markägarna.


Vilka tjänster kan jag få? Läs om tjänsteutbudet nedan ...

Föreningen har upphandlat kommunikationsoperatören Telia operators, enligt principen för Offentlig Upphandling.
Information om tjänsteleverantörer i det öppna nätet, dess utbud och priser finns på www.oppenfiber.se/tjanster  

Vilka dimensioner har termineringslådan och mediaomvandlaren?

Termineringslåda (monteras på utsidan av huset) =  HxBxDj 21x14x4 cm

Mediaomvandlare (monteras på insidan av huset) = HxBxDj 18x18x4 cm


VID FEL I ANSLUTNINGEN MOT INTERNET, TELEFONI ELLER TV  ring  er tjänsteleverantör.