ANSLAGSTAVLA

PRELIMINÄRA DRIFTSÄTTNINGSTIDER

Heby Norra 

Etapp 1: Gräsbo - Stalbo - Östervåla: Samtliga områden i etapp 1 är nu driftsatta. 

Etapp 2: Bjurvalla: Preliminär driftsättningsdatum juni 2020.

Etapp 3: Kerstinbo: Grävstart vecka 14.


Runhällen C med omnejd: Grävstart vecka 15.


Vilka tjänster kan jag få? Läs om tjänsteutbudet nedan ...

Föreningen har upphandlat kommunikationsoperatören Telia operators, enligt principen för Offentlig Upphandling.
Information om tjänsteleverantörer i det öppna nätet, dess utbud och priser finns på www.oppenfiber.se/tjanster  

Vilka dimensioner har termineringslådan och mediaomvandlaren?

Termineringslåda (monteras på utsidan av huset) =  HxBxDj 21x14x4 cm

Mediaomvandlare (monteras på insidan av huset) = HxBxDj 18x18x4 cm


VID FEL I ANSLUTNINGEN MOT INTERNET, TELEFONI ELLER TV  ring  er tjänsteleverantör.