Lägesrapport Råsbo-Östa

Hej alla !

Grävarbetet ligger ännu nere men kommer att startas upp igen så snart markförhållandena (tjälen)  tillåter.

För närvarande pågår blåsning av fiber i de lagda rören och inom kort påbörjas även fibersvetsningen.

Hälsningar

Arne