MEDLEMSMÖTE SÖNDAG 29 APRIL 2012

I söndags hade vi medlemsmöte i Huddunge Telekom. Vi har nu flera offerter att ta hänsyn till. Vi inväntar ett par offerter till.

En ny styrelse kommer att tillsättas inom kort.

På mötet fick vi två intressenter till. Nu är vi 110 som skall få bredband via fiber! Vi tar fortfarande emot anmälningar.

Leo har pratat med Länsstyrelsen (Karin Svanäng) angående vår ansöka. Karin välkomnar vår ansöka.

Vi inväntar offert från Skanova angående övertag av den tilltänkta kanalisationen samt inblåsning och koppling av fiber.

Vi vill också påminna att bara 62 av 110 av vara intressenter har betalat. Betala gärna 200 kr till föreningens bankkonto

Vid pennan /Leo