Start för grävning i Harbo Centrum

Vi har nu börjat gräva i Harbo centrum. Första ettappen blev Öjavägen där vi grävde ca 200 m och förlagt ett brunn i marken.

Vi har samtidigt installerat de flesta termineringsboxar samt mediaomvandlare hos abonnenterna.

Vi kommer att fortsätta med grävningen i området kring telestationen veckan 22.