Bilder från grävning i Enåker och Kroksbo

Just nu finns det flera grävningslag i Råsbo-Östa projektområdet. Vi bifogar några bilder ifrån det pågående grävningsarbete.