Fibergrävning i Runhällen centrum

Hej,

Vi planerar att ansluta fastigheterna i Runhällen centrum till fibernätet i december 2017.

Vi har därför planerat att starta grävarbetet på berörda tomter i oktober.

Oktobervädret kan medföra att åverkan på tomten blir något större och resultatet av återställningen kan efter grävning blir sämre än annars.

Om du föredrar att grävning på din fastighet görs under gynnsammare omständigheter i vår, ber vi dig meddela oss. Inkopplingen till din fastighet sker då under 2018. Meddela i så fall detta per mail till: Michael Rexby, micke@upplandsfiber.se

Hälsningar
Huddunge Telekom Kundservice