Slutspurt i Råsbo-Östa och Harbo

Projekten börjar närma sig sin fullbordan. Som ni vet är inkoppling planerat till nov-dec.

Återstående grävning pågår för fullt och i nästa vecka påbörjas blåsning av fiber i nedlagda rör samt fibersvetsning.

Det närmar sig fibervänner !

Arne