Projektstart i Nordsjö-Vansjö

Hej alla,

Projektet är nu officiellt sedan en tid i full gång.  Vi började med installation  utanpå husfasad av kopplingsdosan och inne i huset av mediaomvandlaren. Arbete med tecknande av avtal med berörda markägare pågår också för fullt. Skönt att vi äntligen är igång.

Själva grävarbetet kommer nog inte igång förrän tjälen gått ur marken i vår. Bara positivt om vi kan starta tidigare.

Hälsningar
Arne