Avslutat bredbandsprojekt i Råsbo-Östa

Grattis Råsbo-Östa !

Nu har vi kopplat alla abonnenter i Råsbo-Östa. Ytterligare ett framgångsrikt projekt är därmed avslutat.

Vi tackar alla Råsbo/Östa-bor som stöttat oss och bidragit till att lösa de problem som uppstått under resan. 

Mycket nöje önskar vi er när ni nu har tillgång till ert högpresterande bredband !

 

Hälsningar
Huddunge Telekom