Nytt Fastighetsanslutningsavtal

Nuvarande två Fastighetsanslutningsavtal, för Aktiv anslutning respektive Passiv anslutning, ersätts av ett avtal  som reglerar villkoren för både Aktiv och Passiv anslutning.

Det nya avtalet finns att läsa på hemsidan under "Villkor" from 2018-02-19, och träder ikraft 2018-03-21.


Hälsningar

Styrelsen för Huddunge Telekom ekf