Info om grävstart i Runhällen C

Vi har i år haft en lång vinter där tjälen kom tidigt i höstas och satt kvar länge i marken under våren. Samtidigt har vi haft en hög inströmning av efteranmälningar i vårt projekt i Harbo. Detta har gjort att vår tidsplan för grävning där, samt för grävning i Nordsjö-Vansjö har fått skjutas framåt. Vi jobbar nu hårt med att ta igen förlorad tid. 
 
Det här betyder att vi kommer att kunna påbörja grävning i Runhällen under oktober. Det var inte så vi planerat från början men mot vädrets makter och sena anmälningar rår vi tyvärr inte.  
 
En positiv bieffekt av detta är dock att vi kan hålla öppet längre för efteranmälningar. Det finns alltså fortfarande möjlighet att teckna sig för fiber om man ej redan gjort det. Priser mm ser ni under fliken "Villkor".

/Anders