KALLELSE TILL MÖTE I HT

Nu har vi ett förslag till styrelseledamöter som vi vill presentera till medlemmarna. Vi kallar därför medlemmarna till möte den 16/5 kl. 18.30 i församlingshemmet.


Vi ses.