Statusrapport Nordsjö-Vansjö okt 2018


Vi har nu grävt ca 90% och blåst fiber till ca 80% av området. Vi har samtidigt börjat med svetsning av fiber.

Vi planerar fortfarande att driftsätta nätverket i slutet av december.


Vi återkommer i slutet på november med en mer detaljerad statusrapport.


Vid pennan

/Leo