Leverans av fiber Nordsjö området - Ettapp 2

För närvarade inväntar vi besked från Telia för driftsättning av switcharna. Vi räknar med att nätverket skall vara driftsatt sista vecka i februari.

Vi återkommer snarast med definitivt besked.


/Leo