Leverans av fiber Nordsjö området - Ettapp 2

Ettapp 2 för Nordsjö kommer att driftsättas torsdag den 28/2.

/Leo