Grävstart för Heby Norra ...

Förra året hann vi gräva ett antal kilometer i Stalbo-Gräsbo området innan vintern kom och vi är nästan färdiga med markägarkontrakten för områden Stalbo-Gräsbo-Östervåla.

Vi återupptar nu arbetet med grävningen från vecka 15. Inom de närmaste veckorna kommer sex arbetslag att arbeta i området Stalbo-Gräsbo-Östervåla.

Arbetet med grävning på tomter kommer att påbörjas så fort vädret blir lite varmare då tomtgrävning är mycket känsligare mot frusen mark.

Vi räknar dessutom med att bli färdiga med samtliga termineringslådor och mediaomvandlare i slutet på april.

Vi kommer att lägga ut bilder på grävningen löpande.


/Leo