Kallelse till möte, Runhällen Centrum med omnejd ...


Vi kallar samtliga fastighetsägare och presumtiva abonnenter i Runhällen C med omnejd (se kartan) till möte söndag den 14/4 på Enåkers bygdegård kl. 16.00.

Vi kommer att presentera projektstatusen, diskutera nästa steg i projektet, besvara Era frågor och ta emot anmälningar.

 

Välkomna!