Status Heby Norra, Etapp 1: Gräsbo - Stalbo - Östervåla - Aspnäs - Källvik

Installation av termineringsboxar samt mediaomvandlare till etapp 1 pågår. Ca 80% av abonnenterna i området är färdiga.

Grävning för den nya säsongen i etapp 1 har startats. Bifogade bilder är från Stalbo området (190412).