Information angående kommande tjänster via gruppavtal med Telia

Vi har i tidigare kommunikation aviserat att föreningen har tecknat ett gruppavtal med tjänsteleverantören Telia Sverige AB.

Vi har även aviserat att avtalsteckningen med föreningen kommer att ske mellan den 1:a och 30:e augusti.

Efter samråd med Telia har vi nu ändrat datumet för avtalsteckning till mellan den 15:e augusti och 15:e september.


Avtalsteckningen kommer att göras på föreningens webbsida genom att klicka på knappen ”Gruppavtal” på första sidan (   ). Knappen kommer att göras tillgänglig på webbsidan den 15/8.

Under perioden mellan den 16:e och 30:e september löper den lagstadgade ångerrätten vid distansavtal för de som har tecknat avtal den 15:e september.

Vidare har vi aviserat att TV paket Lagom har 47 kanaler.Denna information var felaktig. Det korrekta antal kanaler, enligt vårt avtal med Telia, är 24. Till detta tillkommer att antal dubbletter i form av HD kanaler.De tidigare aviserade priser gäller fortfarande.

Rätt tabell bifogas härmed.

 Bastjänster

Bastjänst

Beskrivning

 

Länk

“Triple Play”

TV paket Lagom (24 kanaler) + Internet 100/100 Mbps + telefoni

 

https://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/product/lagom

Internet

100 Mbps / 100 Mbps

 

https://www.telia.se/bredband


 
·      Tjänsterna kan tecknas var för sig, dock enbart en tjänst per fiberanslutning åt gången.

·      Tjänsterna kan tecknas enbart av privat-personer.

·      Trådlös router och eventuell tv-box medföljer utan kostnad. Telia tillhandahåller installationshjälp, övrig support gällande tjänsterna samt utbyte av defekt trådlös-router/tv-box under avtalstiden.

·      I avtalet ingår även möjlighet att uppgradera tjänsterna till t.ex. flera kanaler, såsom Viasat, C-More eller högre hastigheter gällande internetuppkopplingen, t.ex. 250/250 Mbps eller 1000/1000 Mbps.

Uppgraderingen beställs direkt till och administreras av Telia Sverige AB.

Abonnenten får då två räkningar från två olika leverantörer. En räkning från föreningen för bastjänsterna (genom gruppavtal) och en räkning från Telia Sverige AB för skillnaden mellan bastjänster och tilläggstjänster (genom uppgraderingsavtal med Telia Sverige AB).


Betalningssätt för tjänsten

Tjänsten betalas per kvartal i förskott.


/Leo