Miljöfördelarna med ljus i optofiber kontra mikrovågor i luften.

I söndags fick jag ett tips från Staffan Johansson från Pålsbo. Han undrande om det inte vare på sin plats att vi informerar om miljöfördelarna med ljus i optofiber kontra mikrovågor i luften.

Vi tyckte att det vår ett mycket bra idé och vi bifogar härmed två länkar som vi fick ifrån Staffan.

www.stralskyddsstiftelsen.se och www.vagbrytaren.org.


Tack Staffan.

/Leo