Grävstart Runhälle området med omnejd ...

Föreningen planerar påbörja grävningen i området Runhällen veckan 14.

Området inkluderar Runhällen tätort samt Översävne, Yttersävne, Arnebo, m.fl.

Information skickas till samtliga berörda idag via e-post eller post.

/Leo