Grävstart Kerstinbo området med omnejd ...

Föreningen planerar påbörja grävningen i området Kertinbo veckan 14 (se kartan).

Information skickas till samtliga berörda idag via e-post eller post.

/Leo