Avgrävd kabel Sillbo

Vi har en avgrävd kabel i Sillbo området som påverkar abonnenter i Sillbo och Nordmyra/Västerbo området.

Vi håller på just nu med att laga kabeln och vi räknar med att bli färdiga ikväll.


/Leo