KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I HT

Dag: Söndag 3 juni 2012


Tid: kl 18,30


Plats: Församlingshemet  


Förslag till dagordning:


  1. Mötets öppnande.
  2. Val av mötets ordförande.
  3. Val av sekreterare.
  4. Val av justeringsman.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Info om kommande ansöka (slutlig anslutningsavgift per hushåll mm)
  7. Beslutsärende (Inlämning av ansökan till Länsstyrelsen)
  8. Övriga frågor.
  9. Mötet avslutas.

Välkomna.


Styrelsen HT.