RAPPORT FRÅN XTRA STÄMMA 3 JUNI

Ca 35 medlemmar var på mötet där vi beslutade att skicka en ansöka till Länsstyrelsen där vi begär bidrag till både kanalisation och fiber installation. Vid positiv beslut från länsstyrelsen kommer vi att gräva vid tomtegränserna så nära huset som möjligt. 


Vi har i dagens läge 104 medlemmar och vi kommer att installera ca 55-60 km fiber. Vårt projekt kommer når 300 hushål, och vi har ca 540 m /abonnent. Enligt bredbandsforumet installeras snitt 7 km fiber per fiberprojekt på landsbygden och det dras snitt 140 m fiber /abonnent.


På mötet presenterades olika förslag för att finansiera anslutningsavgiften (avbetalningar, lån mm)


Innan Länsstyrelsens beslut kan vi inte säga med säkerhet hur mycket pengar kommer varje abonnent att behöva betala.  Vi återkommer snarast med besked.


/Styrelsen