FRÅGOR

Karin skrev:


Hej!


Har läst och funderat lite kring medlemskap och ett anslutningsavtal. Bifogar dem i en fil.


Verkar lite tajt med att frågor och kommentarer inte tas emot efter den 17 mars. Detta är stort ev. åtagande, för mig i alla fall.


Svar:


För närvarade behandlar vi, via webbsidan, frågor angående fastighetsanslutningsavtal. Vi vill fastställa avtalets innehåll. Avtalet är baserat på tidigare avtalsförslag, synpunkter som kom på vårt senaste möte (du fick väl kallelsen) samt (som jag skrev till Er tidigare ) på en avtalsmall som är framtagen av PTS, SSNf och bredbandsforumet. Därför tyckte styrelsen att det är skäligt med denna kommunikationstid.

När avtalets innehåll är fastspikat kan du fortfarande ställa frågor kring dess innebörd och vi svarar gärna på dessa för att du skall förstå bättre om detta är någonting för dig.

Dokumentet var lite rörig och jag vet inte om jag har fångat alla frågor. För att besvara en del av dina frågor har jag konsulterat en advokat.

Till saken:


Fråga:


Har behov av att kunna ta med mig datorn till andra adresser. Mina abonnemang och uppkopplingar mha mobilt bredband – Vad innebär dessa villkor för mig? Merkostnader/fördelar


Svar:


Abonnemang via fiber (eller ADSL) påverkar inte din bärbar dator. Du kan fortsätta jobba som tidigare.


Fråga:


7 – Övrigt

-Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Ger ingen vägledning om med vilken typ av prövning/domstol/mål som kan komma ifråga?  Vem kan väcka åtal? När senast? Vad händer med exempelvis tvister gällande ”indirekt agerande, åtaganden eller tolkning”. Många gånger upptäcks sådant ”för sent”.


Svar:


Enligt advokaten och bolagsverket är paragrafen OK.


Fråga:


§ 18 Stadgeändring § 19 Upplösning – borde stå enligt svensk Lag om ekonomisk förening.


Svar:


Stadgeändring  sker enligt lagen om ekonomisk förening. Upplösningen av föreningen beslutas enligt föreningslagen. I övrigt är båda paragrafer godkända av bolagsverket.


Fråga:


Om anslutningsavtal tecknats och anslutningen av någon anledningen inte börjar  nyttjas – Vad  blir fastighetsägaren skyldig att vidta för åtgärd/betala?


Svar:


Hur menar du här. Kan du förtydliga din fråga?


Dina övriga frågor är du välkommen att ställa i kommande föreningsstämma.


Leo Padazakos