FRÅGOR DOROTA

Hej Dorota,


För närvarade behandlar vi enbart frågor angående fastighetsanslutningsavtal. Vi vill fastställa avtalets innehåll. Avtalet är baserat på tidigare avtalsförslag, synpunkter som kom på vårt senaste möte samt (som jag skrev till Er tidigare) på en avtalsmall som är framtagen av PTS, SSNf och bredbandsforumet.


När avtalets innehåll är fastspikat kan du fortfarande ställa frågor kring dess innebörd och vi svarar gärna på dessa för att du skall förstå bättre om detta är någonting för dig.


Om du inte blir nöjd med avtalet eller / och våra svar är du inte tvungen att ansluta din fastighet till det kommande nätverk!


Till saken:


Fråga:


Är detta fiber endast för bredbandet? Alltså täcker den inte TV och telefoni? I så fall är det ganska dyr lösning om man måste söka andra uppkopplingar för TV och telefoni.


Svar:


Via fiber kan man koppla sig till Internet samt till tjänster som bredbandstelefoni, TV, videokonferenser mm.


Fråga:


När det gäller min tomt Sillbo 313… den fanns inte mer på karta och vad jag förstod att de kartor som fanns på mötet, så ska grävningen ske bakifrån alltså från skogen in på tomten. Det innebär för mig att i stället 8 m på tomten fr vägen räknar, kommer man behöva gräva tvärs över hela tomten och längs hela huset för att komma till framsidan där jag har min kontor. Hur blir det med återställning av marken? Det står inget om detta i kontraktet… bara att man ska gräva… men återställning kan kosta det dubbla om man gräver genom att riva allt som kommer i ens väg.


Svar:


Som vi nämnde på mötet kommer föreningen att grov återställa marken. Vi har nu uppdaterat avtalet för att avspegla detta. Vi hoppas att tillsammans kan hitta en lämplig grävsträcka.


Dina övriga frågor är du välkommen att ställa i kommande föreningsstämma.


Mvh

Leo Padazakos