FRÅGOR …

Hej Anette,


Här kommer svar på dina frågor.


Kan man efter utträde från föreningen åter ansluta sig till t.ex. Telia?


Ja det kan man.


Varför ska man inte kunna överlåta sin andel i samband med överlåtning av fastighet?


Det kan man. Det står så här i avtalsförslaget:


”När Medlem ska överlåta en ansluten fastighet ska denne, om det är möjligt, även överlåta sin andel i föreningen. Därefter kan förvärvaren ansöka om medlemskap i Föreningen och, om detta beviljas, inträda som medlem i överlåtarens ställe. Den nya medlemmen behöver inte betala insats, eftersom den redan har betalats av överlåtaren.”


Vad har fastigheten för alternativ vid överlåtande till annan om hen inte beviljas medlemskap?


Att tex gå tillbaka till Telia eller tele2.


Står föreningen för skador på fiberkablar utanför fastigheten/tomten?


Detta regleras i ”markupplåtelseavtal för kommunikationsledning” som vi skriver med markägare. Det korta svaret är ”JA” (via underleverantörer och enligt markupplåtelseavtal).


Vad menas med BETYDANDE avvikelse?


Om av någon anledning blir kostnaden 50% dyrare. Det kan vara en betydande avvikelse.


Frågor om stadgar:


§6 Hur stor kan medlemsavg. bli?


Det har vi inte bestämt ännu. Avgifterna ska användas för att bl.a. reparera nätet och täcka avskrivningar (30 år). Typiska såna avgifter i andra föreningar är mellan 30 kr/må och medlem upp till 80 kr per må och medlem. Avgiften kommer att bestämmas när vi vet hur många vi blir, hur mycket har projektet kostat och vilken service nivå som vi bestämmer oss för. Trots avgiften räknar vi att månadsavgiften för bredband och telefoni skall sänkas jämfört med dagens abonnemang.


§11 När är det bokslut, 31 dec.?


Ja.


Hoppas att detta hjälper.


/Leo