DOKUMENT SOM TYDLIGT BESKRIVER INSATSER & AVGIFTER …

Tack för frågorna och tipset Arne.


Arne tipsar att vi upprättar ett dokument som tydligt beskriver  insatser och avgifter och lägga det på hemsidan. 


Arne skrev:


Har läst stadgarna.


Är Medlemsavgift = Insats (§§ 6,7) ?


Föreningsstämman har inte beslutat om någon medlemsavgift. Då kan man säga att det finns bara insatsen på 200 kr än så länge.


Vilka totala kostnadsposter utöver fastighetsanslutningsavgiften ska jag räkna med och hur stora är de:


Medlemsavgift = är en årlig avgift. Föreningsstämman har inte bestämt om någon medlemsavgift. Vi ser inte hellre att en medlemsavgift behövs just nu.


Insats1 = Denna insats betalas bara en gång. Den användes tidigare av föreningen för att sondera intresset till bredband bland Huddungare.


Insats 2 = Fastighetsanslutningsinsats. Denna insats betalas bara en gång. Den används för att bygga Ledningsnätet (fibernätet). Ledningsnätet finansieras av föreningens egna kapital som i sin tur baseras (delvis) på fastighetsanslutningsinsats.


Serviceavgift = Denna är en årlig avgift. Avgiften kommer, primärt, att finansiera fibernätets drift samt nätets avskrivningar. Avgiftens storlek har inte bestämts ännu. Avgiften kommer att bestämmas när vi vet hur många vi blir, hur mycket har projektet kostat och vilken service nivå som vi bestämmer oss för. Avgiftens storlek i andra föreningar är mellan 30 kr/må och medlem upp till 80 kr per må och medlem.


/Leo