FULL FART PÅ GRÄVNINGSARBETET !


Hej alla fiberintresserade,


Vi har nu grävt ca 4 km genom såväl goda som besvärliga markförhållanden. 


Entreprenörens arbetslag fungerar utmärkt och de är lätta att samarbeta med.


Håll utsikt efter våra grävare längs Huddungevägen! 


Vi har mycket glädjande fått en hel del påskrivna abonnentavtal från Huddunges periferi.

/Leo