REKVISITION GODKÄNDES I REKORDTID …

Styrelsen vill tacka Petter Lundin och Karin Svanäng från Länsstyrelsen i Uppsala län för den snabba hanteringen av vår rekvisition.


Detta innebär att vi nu har möjlighet att få stödet utbetalt innan semestrarna börjar! Mycket behövligt likviditetstillskott :).


Det snabba hanteringen berodde också på det gedigna arbetet som Birgitta Olsson, gjorde. Tack Birgitta.


I samband med denna rekvisition har vi samtidigt fått samtliga moment i upphandlingen av entreprenör godkända av Länsstyrelsen. Och för att vara lite självgoda vill vi tacka styrelsen för det gedigna arbetet med att upphandla entreprenör på ett korrekt sätt :).


Nästa upphandling kommer att gälla tjänsteleverantör. Detta planeras i augusti.


Vid tangentbordet en glad och hoppfull 


Leo