MER ÄN 70 KM OCH 200 ABONNENTER PÅ 6 MÅNADER …

Yes we can !


Vi har nu grävt färdigt. Hela fyra månader innan Länsstyrelsens tidsfrist.


Samtidigt har vi fått vårt projekt redovisat, besiktigat och godkänt i sin helhet från Länsstyrelsen.


Tack alla Huddungebor som har stöttat och trott på oss. Det är fantastiskt vad en bygd kan göra när de är sammansvetsande och tillsammans kan behålla fokusen och styra mot sina mål oberoende oförutsedda svårigheter eller störningar.  


Vi vill tacka Huddunge Entreprenadtjänst ekf och speciellt Michael, Håkan och Daniel för sitt fantastiska arbete.


Vi återkommer med rapport om blåsning och svetsning av fiber.


/Leo