STATUS RAPPORT …

Svetsning: Ett fåtal hushåll är kvar samt huvudnoden. Arbetet med huvudnoden samt svetsning av resterande hushåll kommer att påbörjas när vi har fått en projektledare från Telia.


Mättning av nätet: Vi har gjort några provmätningar och det ser bra ut! Mättning och dokumentation av nätet kommer att göras när huvudnoden är på plats.


Installation av mediaomvandlare (MO): Vi inväntar besked från Telia om leveransdatum för MO. När vi har fått beskedet kommer vi att skicka e-post / brev till samtliga (med god framförhållning) med instruktioner hur man bokar tid för håltagning samt installation av MO:n samt en frågeformulär för att fånga diverse önskemål angående installationen samt övriga kringtjänster. 


Datum för igångsättning: Fortfarande osäker. Det hänger på Telia och deras tillgänglighet. Vår förhoppning är maj / juni.


/Leo