LEVERANSPROJEKTLEDARE TELIA

Vi har nu fått en kontaktperson hos Telia som ansvarar, från Telias sida, för att vårt nät skall kopplas till Telias nät och vidare till de olika tjänsteleverantörer.


Nästa steg:

I början på vecka 15 kommer vi att skicka information och instruktioner om när och hur vi kommer att installera mediaomvandlarna samt borra hål i fastigheterna. Installationen planeras börja i slutet av veckan 17. Vi kommer att få möjlighet att ange den installationstid som passar oss bäst. 


Status övrig nätutbyggnad:

Huvudnoden kommer att placeras bredvid Telias telestation nära skolan. Arbetet med anslutning av samtliga fastigheter till huvudnoden samt den slutliga mättning av nätet kommer att påbörjas veckan 16 och planeras avslutas veckan 18.


Driftsättning:

Det är fortfarande osäker när vi kan driftsätta nätet. Detta på grund av högarbetsbelastning hos Telia. Vi kommer att ha ett möte med leveransprojektledaren samt Skanova nästa vecka i Huddunge där vi kommer att bl.a. diskutera om igångsättningsdatum. 


Fortsättning följer.


/Leo