KAN JAG VÄLJA TJÄNSTELEVERANTÖR REDAN NU?

Vi har fått följande problematisering och förslag av en av våra abonnenter:


Hej!

Hos Telia verkar det inte som om man har en aning om att det pågår ett HT-projekt. Be Telias projektledare att se till att det finns en väg att beställa operatör på ett enkelt sätt. Det måste gå att göra en beställning även om inte anläggningen är inkopplad.


I annat fall förlängs hela installationsfasen helt i onödan. 


Frågan har besvarats enligt nedan:


Det är naturligt att Telia inte vet någonting om projektet. Vi har tecknat avtal med kommunikationsoperatören Telia operators för att få tillgång till öppen fiber som rapporterades på webbsidan den 8 mars samt, delvis, på brevet som ni fick i veckan via e-post. När man följer den angivna länken (http://www.oppenfiber.se) kan man utforska de olika tjänsteleverantörer som man kan koppla sig till när Telia operators har driftsatt vårt nät. En av dessa tjänsteleverantörer är Telia som, för närvarande, inte är informerad av de presumtiva kommande abonnenter av skäl som förklaras nedan.

 

En rutin om hur man kopplar sig till de olika tjänsteleverantörer, bl. a. Telia, finns redan på plats. Telia operators har redan fått samtliga adresser som skall ha fiber från Huddunge Telekom ekf och lagt in de i deras system för att göra de tillgängliga till de tjänsteleverantörer som har knutit avtal med de (se http://www.oppenfiber.se/). När nätet är driftsatt (dvs när Telia operators har installerat sin utrustning i huvudnoden vid skolan och ”lyst” nätverket) kan varje behörig abonnent koppla sig via sin dator till en specifik webbsida och välja den tjänst och tjänsteleverantör som önskas. Vid val av tjänsten upprättas ett avtal mellan tjänsteleverantören och abonnenten (via webbsidan) som då får omedelbar tillgång till den utvalda tjänsten. Kommande förändringar av abonnemanget (tex byte av tjänsteleverantör) sker via samma webbsida.


Hoppas att detta klargör varför Telia, eller annan tjänsteleverantör inom Telia operators nätverk, inte, för närvarande, vet någonting om projektet och att vi (tillsammans med Telia operators) har jobbat effektivt (via att bl.a. utföra visa uppgifter parallellt) för att delvis korta ner installationstiden och delvis skapa ett effektivt system för abonnemanghantering.


 /Leo