Beställning av bredband via fiber för intressenter inom Harbo och Östa-Råsbo områdena

Utvidgningen av bredband via fiber i kommunen pågår.

Måndagen den 3 augusti sker brevutskick förbeställning av bredband till intressenter inom Harbo och Östa/Råsbo områdena.

/Arne