Beställning av fiberanslutning för bredband

Från och med idag, 15-08-06, kan man teckna sig för fiber på föreningens hemsida för områdena

Haga,
Harbo,
Harbo tätort,
Råsbo, Sörbo-Kärrbäck-Ingbo-Ljusbäck-Ulbo-Östa Kroksbo-Enåker-Rödmossa-Rosendal

Välkommen !

Styrelsen för Huddunge Telekom ekf.