Förlängd anmälningstid till den 15 september

På mångas önskemål förlängs tiden för beställning.

 Sista datum för beställning ändras till 15 september för samtliga aktuellaområden;