STATUS HAGA-PROJEKTET

Grävningen i Haga har nu startat och pågår sedan en vecka med början i Ön.

Fakturor har gått ut i veckan till samtliga som beställt Aktiv anslutning. Med fakturan följde inloggningsuppgifter till ”Mina sidor” där alla med Aktiv anslutning nu kan se sitt avtal. Även fakturan är inlagd.

Under kommande vecka skickas meddelande med inloggningsuppgifter för Mina sidor även till alla med Passiv anslutning för att kunna ta del av sitt avtal. De som önskar uppgradera från Passiv till Aktiv anslutning kan sedan göra detta på Mina sidor.

Entreprenören som gräver kommer att kontakta samtliga så att ni tillsammans kan komma överens om var och när grävningen ska göras hos er samt var anslutningen till huset ska finnas.

I nuläget är det inte möjligt att avgöra när projektet blir färdigt då det beror på olika faktorer såsom Länsstyrelsens hantering av glesbygdsbidraget, vädret under senhösten och vintern mm. Vi kommer löpande att informera på hemsidans blogg om hur projektet fortskrider.

För den som önskar kontakta entreprenören:

Upplands Fiberinstallationer AB
Michael Rexby

070-2222 333
micke@upplandsfiber.se 

Hälsningar Arne