Grävningen fortskrider


Grävningen började uppe i ÖN med mycket sten och vi har fortsatt till Solberg och med hittills 14 abonnenter anslutna.

Under denna vecka så har vi tänkt att fortsätta förbi Järlebo och fram till väg 272 vid Svinabäck. Veckan där på, så är det tänkt att gräva från Järlebo, förbi Björken och till Marstalla.


I samband med grävningen så kommer vi att tala med fastighetsägaren och bestämma hur vi skall gräva över tomten och vart vi skall montera termineringsbox för fibern, samt eventuellt borra hål igenom väggen. 

Kommun samt elverket och televerket märker ut sina ledningar som går till eran fastighet innan vi kommer, men berätta för oss när vi kommer vart ni har eventuella ledningar, till exempel vatten, avlopp, värmepump samt kablar till tele och el till byggnader eller belysningar, pumpar mm. så att vi inte skadar dom i onödan.


Så här kan en typisk montering av termineringsbox på utsidan av väggen.

Hälsningar Michael Rexby