Pågående aktiviteter

Fibervänner!

Som ni ser av den löpande rapporteringen är aktiviteten hög i Haga när det gäller grävning och förläggning av ledningsmaterial.

För övriga projekt i Harbo, Råsbo-Östa och Nordsjö-Vansjö kan rapporteras att ansökningar om bidrag för alla projekten är inskickade till Länsstyrelsen, som gladde sig åt omfattningen, och nu är på gång med handläggning av ansökningarna.
Nu avvaktar vi besked från Länsstyrelsen.

Hälsningar Arne