Bredbandsprojekt-fiberdragning

Gott Nytt 2016 !!

Då många frågar om vad som händer och när de blir inkopplade till bredbandet vill vi informera grovt om gången i bredbandsprojekten.

Fiberdragning är ett sk. bredbandsprojekt och en del av Jordbruksverkets satsning för vitalisering av landsbygden. Det kan grovt indelas i fyra faser:
1.    Projektering
2.    Nedgrävning av rör i marken
3.    Blåsning av fiber i tomrör
4.    Mätning av nätet och koppling av nätet till kommunikationsoperatör

I nuläget pågår två projekt; Haga och Råsbo-Östa. Status är:

Haga                    fas1=100%    fas2=ca 50%    fas3=ca10%     färdig leverans planeras till sommaren/hösten 2016
Råsbo-Östa        under uppstart

Hälsningar Arne