Vårt koncept

Att äga sitt eget nät

En del av vårt koncept är att vi alla blir nätägare! Att äga sitt eget nät innebär en rad fördelar så som att föreningen är momspliktig (billigare installationsavgift), samt att vi blir mer attraktiva för de olika kommunikationsoperatörerna och tjänsteleverantörerna (billigare månadskostnad). Föreningen får dessutom bättre ekonomi då den kan bedriva verksamhet och fakturera en nätavgift.

img
img
img
img

Öppet nät

Att låta olika tjänsteleverantörer konkurrera med varandra skapar förutsättningar för bättre och mer prisvärda tjänster. Detta kan man göra bäst med öppna nät. Vi kommer alltid att jobba för att skapa de rätta förutsättningarna för en sund konkurrens, på riktigt!

Nyckelfärdig lösning

Vi tar hand om allt från intresseanmälan, till kartläggning, projektering, ansökan om bidrag hos länsstyrelsen, upphandling av entreprenörer (grävning, fiberblåsning, fibersvetsning, nätdokumentation) samt kommunikationsoperatör (öppet nät), tomtgrävning, terminering av fiber på fastigheten, samt installation av media omvandlare! Det enda ni behöver göra är bli medlemmar i föreningen samt välja önskad tjänst.

img
img
img
img

Fiber till alla; på riktigt !

Landsbygden håller ihop. När vi installerar fiber i ett område kompromissar vi inte. Alla som vill vara med skall få vara med. Oberoende av var de bor. Och det till samma pris som alla andra!