VILLKOR


  Allmänt

 • Användning av Huddunge Telekoms ekonomisk förening (”Förening”) webbsidan (”Webbplatsen”)

  Användare ska visa normal aktsamhet; särskilt ska användare skydda sin tekniska utrusning mot obehörigt nyttjande, bland annat genom att använda erforderliga antivirusprogram. Användare får inte lämna ut sin användaridentitet och lösenordet.

 • Support och driftavbrott

  Användare är medveten om att det kan förekomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i användarens, Föreningens eller någon annans datasystem (hård- eller mjukvara), kommunikationsnät, elsystem samt i nätförbindelser som används vid tillämpningen av Webbplatsen. Skador som uppstår på grund av nämnda orsaker ersätts inte.

 • Stängande av åtkomsten till Webbplatsen

  Föreningen har rätt att stänga av åtkomsten till Webbplatsen för att underhålla eller uppdatera den, om det finns en påtaglig risk att Föreningen eller användare lider skada genom att tillgång till Webbplatsen tillåts eller efter myndighetsbeslut.

 • Ändringar

  Föreningen kan från tid till annan komma att ändra allmänna villkoren, Webbplatsen och de tekniska förutsättningarna för nyttjandet av Webbplatsen. Ändring kan bland annat orsakas av ny lagstiftning, den tekniska utvecklingen eller av något annat angeläget skäl. Alla ändrade allmänna villkor skall automatiskt gälla omedelbart efter att de lagts upp på Webbplatsen. Föreningen kommer dessutom att (när ändringarna enligt Föreningens mening är av väsentlig betydelse) meddela användare genom att sända användare ett e-postmeddelande.

 • Meddelanden

  Meddelande från Föreningen lämnas skriftligen via SMS, e-post eller via Webbplatsen.

 • Användaruppgifter på webbplatsen

  Användare är skyldig att se till att personuppgifter på mina sidor är aktuella. Detta inkluderar att användarens mobilnummer samt e-postadressen är aktuella och kan ta emot meddelanden eftersom föreningen använder SMS samt e-post för viktig information och fakturor..

 • Ångerrätt och avanmälan

 • Utövande av ångerrätten

  Ångerrätten utövas på ”Mina sidor” (Mina sidor ).

  Efter det att föreningen erhållit användarens begäran om avanmälan på mina sidor kommer antalet anslutningar att justeras och/eller de avtal som avanmälan gäller att hävas.

 • Betalsätt

 • Insatser och avgifter för anslutning av fastighet till, samt nyttjandet av, fibernätet debiteras enligt prislistan (Prislistan).

  Betalningen sker på föreningens bankgiro via erhållen inbetalningsavi


Prislista för pågående projekt i aktuella områden

Område Heby Norra - Kerstinbo - Buckarby - Runhällen - Heby Södra

Hus och villor

Aktiv anslutning:

Insats: 16 400 kr (Insatsen motsvarar en fiberanslutning)

Nätuppkoppling: 500 kr inkl. moms(Borrning av fasad jämte installation av mediaomvandlare)

Serviceavgift (Nätavgift): 60 kr (per månad)

Omvandling av passiv till aktiv anslutning eller beställning av aktiv anslutning efter grävstart och innan driftsättning kostar 18 500 kr Inklusive nätuppkoppling och moms.

(*) Månadskostnad för valda tjänster via Telia operators.
(Månadskostnaden är beroende av valda tjänster och tjänsteleverantörer. För exempel på priser se www.oppenfiber.se/tjanster.html )

Passiv anslutning:

Insats: 0 kr

Månadsavgift: 0 kr (Ingen månadsavgift)

Nätavgift: 0 kr (Ingen nätavgift)

Omvandling av passiv till aktiv anslutning:

Insatsvärde: 19 400 kr

Nätuppkoppling: 500 kr inkl. moms (Borrning av fasad jämte installation av mediaomvandlare)

Omvandling av aktiv till vilande anslutning:

- Omvandling till vilande anslutning: 500 kr + moms.
  (Anslutningen kan inte användas för tjänster så som Internet, TV, telefoni m.fl. För vilande anslutning utgår inte serviceavgift (nätavgift)).

- Omvandling till aktiv anslutning: 1 500 kr + moms. (Anslutningen kan användas för tjänster så som Internet, TV, telefoni m.fl. Serviceavgift (nätavgift) påförs).

Ovanstående priser inkluderar eventuella fraktkostnader.


Lägenheter

Aktiv anslutning:

Fastighetsanslutning: 16 400 kr (Insatsen motsvarar fiberanslutning till byggnaden.)

Lägenhetsanslutning: 2 000 kr inkl. moms

Serviceavgift (nätavgift): 60 kr / per månad / aktivt ansluten lägenhet

Omvandling av passiv till aktiv anslutning eller beställning av aktiv anslutning efter grävstart och innan driftsättning kostar 18 500 kr Inklusive nätuppkoppling och moms. Lägenhetsanslutning kostar 2 800 kr inklusive moms.

Passiv anslutning:

Insats: 0 kr

Månadsavgift: 0 kr inkl. moms

Serviceavgift (Nätavgift): 0 kr

Omvandling av passiv till aktiv anslutning:

Insatsvärde: 19 400 kr (Insatsen motsvarar fiberanslutning till byggnaden)

Lägenhetsanslutning: 2 000 kr inkl. moms

Serviceavgift (nätavgift): 60 kr / per månad / aktivt ansluten lägenhet


Övriga områden

Aktiv anslutning:

Insats: 14 000 kr (Insatsen motsvarar en fiberanslutning)

Nätuppkoppling: 500 kr inkl. moms (Borrning av fasad jämte installation av mediaomvandlare)

Serviceavgift (Nätavgift): 60 kr (per månad)

Omvandling av passiv till aktiv anslutning eller beställning av aktiv anslutning efter grävstart och innan driftsättning kostar 16 500 kr Inklusive nätuppkoppling och moms

(*) Månadskostnad för valda tjänster via Telia operators.
(Månadskostnaden är beroende av valda tjänster och tjänsteleverantörer. För exempel på priser se www.oppenfiber.se/tjanster.html )

Passiv anslutning:

Insats: 0 kr (Insatsen motsvarar kostnad för en fiberanslutning)

Månadsavgift: 0 kr (Ingen månadsavgift)

Nätavgift: 0 kr (Ingen nätavgift)

Omvandling av passiv till aktiv anslutning:

Insatsvärde: 18 000 kr

Nätuppkoppling: 500 kr inkl. moms (Borrning av fasad jämte installation av mediaomvandlare)

Ovanstående priser inkluderar eventuella fraktkostnader.

Omvandling av aktiv till vilande anslutning:

- Omvandling till vilande anslutning: 500 kr + moms
  (Anslutningen kan inte användas för tjänster så som Internet, TV, telefoni m.fl. För vilande anslutning utgår inte serviceavgift (nätavgift)).

- Omvandling till aktiv anslutning:1 500 + moms. (Anslutningen kan användas för tjänster så som som Internet, TV, telefoni m.fl. Serviceavgift (nätavgift) påförs).

Ovanstående priser inkluderar eventuella fraktkostnader.


Lägenheter

Aktiv anslutning:

Fastighetsanslutning: 14 000 kr (Insatsen motsvarar fiberanslutning till byggnaden.)

Lägenhetsanslutning: 2 000 kr inkl. moms

Serviceavgift (nätavgift): 60 kr / per månad / aktivt ansluten lägenhet

Omvandling av passiv till aktiv anslutning eller beställning av aktiv anslutning efter grävstart och innan driftsättning kostar 16 500 kr Inklusive nätuppkoppling och moms

Passiv anslutning:

Insats: 0 kr

Månadsavgift: 0 kr

Serviceavgift (nätavgift): 0 kr

Omvandling av passiv till aktiv anslutning:

Insatsvärde: 18 000 kr (Insatsen motsvarar fiberanslutning till byggnaden)

Lägenhetsanslutning: 2 000 kr inkl. moms

Serviceavgift (nätavgift): 60 kr / per månad / aktivt ansluten lägenhet

Övriga avgifter

Aviseringsavgift: 25 kr


Gruppavtal Telia

- Triple play [ TV paket Lagom, 100/100 Mbps och telefoni ] 380kr/må inklusive moms

- Internet, 100/100 Mbps, 280 kr/må inklusive moms.